Развитие потребительского кредитования

Раздел
Экономические дисциплины
Предмет
Просмотров
335
Покупок
0
Антиплагиат
Не указан
Размещена
6 Фев 2012 в 12:51
ВУЗ
Не указан
Курс
Не указан
Стоимость
4 000 ₽
Файлы работы   
1
Каждая работа проверяется на плагиат, на момент публикации уникальность составляет не менее 40% по системе проверки eTXT.
zip
Розвиток споживчого кредитування.doc
1.2 Кбайт 4 000 ₽
Описание
ВСТУП

Актуальність. В останній час споживче кредитування набуває все більшої актуальності. Повзано це з тим, що всі ланки суспільства прагнуть ефективно функціонувати, а без розвитку всіх напрямків банківської інфраструктури, насамперед споживчого кредитування, не можливий нормальний розвиток суспільства, а саме всіх його категорій (верст населення). Особливо актуально це питання стоїть перед молодим поколінням. Для нормального проживання яким відразу хотілося мати власне житло, можливість його обладнати. Говорячи про це, я маю на увазі не предмети розкошу, а елементарні засоби для існування, які є необхідними для нормального і щасливого проживання як молодих сімей так і інших верств населення. Адже якщо ми хочемо побудувати багату і високо розвинуту країну, то це можливо лише при тій умові що кожен член нашого суспільства буде жити в добробуті та щасті. А цю проблему в деякій мірі можна вирішити за допомогою такого банківcького продукту - споживчий кредит. Адже квартиру, телевізор, меблі, холодильник та інші речі тривалого користування, які людині вкрай необхідні для нормального існування людини як члена нашого високо розвинутого суспільства.
З початку перебудовчих часів поступово стало не привабливим продуктом для більшості банків. Насамперед причинами цього стали високі темпи інфляції та, як правило, довгостроковий характер кредитування, тоді як банки надавали перевагу короткотерміновим кредитам під торгівельні операції.
Але з часом все змінюється, і ті тенденції які існують в усьому світі не залишилися поза нашою увагою ( так за статистичними даними у високо розвинутих країнах близько третини обсягу всіх кредитних угод припадає на кредитування фізичних осіб, тобто на споживче кредитування). То ця тема стає все більш актуальною для нашої країни на даний час. Свідченням цього є як державні програми по житловому кредитуванню молодих сімей так і початок активізації роботи деяких банків на цьому сегменті ринку. Зрозуміло, що спочатку ці послуги орієнтовані на більш заможних громадян нашого суспільства але з часом рамки цих категорій розширюються і є надія що не за горами ті часи, коли цей банківський продукт буде доступний кожному законослухняному громадянину. Одним з найбільших комерційних банків в Україні, який в даний момент займається споживчим кредитуванням, є Приватбанк.
Свідченням того що дана тема набуває все більшої актуальності є й той факт, що в останній час починається друкуватися все більше і більше статей, книжок, які в тій чи іншій мірі стосуються теми споживчого кредитування.
Шалені темпи розвитку споживчого кредитування зумовили активність висвітлення його особливостей, проблем та перспектив у вітчизняній науковій періодиці. Теоретичні засади споживчого кредитування розглядаються у підручниках «Гроші і кредит» за редакцію Савлука М.І., «Банківська справа» за редакцію Тиркала М.І. , «Кредитування: теорія і практика» автора Лагутіна В.Д. Практичні аспекти даної теми розглядали такі вчені, як Даниленко А., Шелудько Н., Канарська Н., Підвисоцький Р., Полянська О., Синявська О. і ін. Автори акцентують увагу на різних аспектах споживчого кредитування, його перевагах та недоліках для споживачів та банку, перспективах розвитку в Україні в контексті міжнародного досвіду.
Теоретичні питання кредитування населення на споживчі потреби досліджені роботах зарубіжних економістів, як Б. Едвардс, Ж. Матук, Е. Рід, П. Роуз, М. Шульте, К.-Д. Якоб; російських – В. Захарова, А. Казімагомедова, О. Лаврушина, Г. Панової, В. Полякова, В.Усоскіна.
Проте дана тема залишається недостатньо висвітленою і не проаналізована достатньо глибоко.
Тому метою даної роботи було розкриття основних теоретичних та практичних аспектів споживчого кредитування для того, щоб висвітлити його економічну сутність та умови здійснення, стан споживчого кредитування в Україні, а також визначити пріоритетні напрямки його розвитку.
Для досягнення даної мети поставлені наступні задачі:
вивчити теоретичні основи споживчого кредитування населення;
провести аналіз споживчого кредитування на кредитному ринку України;
провести аналіз кредитного портфелю ЗАТ КБ «Приватбанк»;
проаналізувати можливості подальшого розширення споживчого кредиту в Україні;.
Обєкт дослідження. Виходячи з вивчених мною теоретичних аспектів була досліджена робота такого субєкту банківської системи, як КБ Приватбанк на ринку споживчого кредитування.
Методологічно - інформаційна база. Дипломна робота виконана на матеріалах річних звітів за 2006-2008 роки. При написанні роботи також користувалися законами та нормативними актами , постановами та положеннями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, Національного банку України, підвідомчі акти Ощадного банку України, наукові монографії.


 
Другие работы автора
Контрольная работа Контрольная
6 Фев 2012 в 13:39
387
0 покупок
Дипломная работа Дипломная
6 Фев 2012 в 12:58
394
0 покупок
Дипломная работа Дипломная
6 Фев 2012 в 12:45
546
0 покупок
Дипломная работа Дипломная
6 Фев 2012 в 12:41
406
0 покупок
Темы журнала
Показать ещё
Прямой эфир