Оподаткування діяльності страхових компаній

Раздел
Экономические дисциплины
Предмет
Просмотров
445
Покупок
0
Антиплагиат
Не указан
Размещена
6 Фев 2012 в 12:41
ВУЗ
Не указан
Курс
Не указан
Стоимость
4 000 ₽
Файлы работы   
1
Каждая работа проверяется на плагиат, на момент публикации уникальность составляет не менее 40% по системе проверки eTXT.
zip
Часть.doc
13.2 Кбайт 4 000 ₽
Описание
ВСТУП

В історії людства закономірно повторюються різноманітні катаклізми як природного, так і техногенного характеру, що уповільнюють темпи економічного зростання, знижують якість життя та добробут економічних агентів, тому важливою передумовою прискорення суспільного розвитку кожної країни стає створення дієвої системи страхового захисту. Реформи в Україні перенесли центр ваги управління ризиками на страхові компанії та призвели до їх виокремлення як самостійних суб’єктів господарювання, що працюють на комерційних засадах. Активна роль держави у функціонуванні ринку страхових послуг проявляється у створенні законодавчої бази як основного інструмента реалізації її страхових і бюджетних інтересів. Систематичні зміни податкового законодавства засвідчують, що єдині стратегічні підходи до оподаткування учасників страхового сектора досі не вироблені. Це негативно впливає не лише на його підготовку до функціонування в умовах швидкого економічного зростання, а через тісний взаємозв’язок з усіма галузями економічної діяльності і на прозорість податкової системи країни. Дослідження засад податкового регулювання ринку страхових послуг є актуальними. Від раціональності оподаткування вітчизняних страхових компаній безпосередньо залежить їх конкурентоздатність, позиція у світовій економіці загострює проблему гармонізації, уніфікації податкової системи України з розвиненими фіскальними системами, у яких досі залишаються дискусійними проблем оптимізації оподаткування страховиків.
Проблеми оптимізації оподаткування були предметом дослідження багатьох вчених: Андрущенко В. Л., Василик О.Д., Льовочкін С.В., Опарін В.М., П’ятаченко Г.О., Соколовська А.М., Суторміна В.Н., Федосов В.М. Фундаментальні проблеми теорії страхування детально розглядалися у працях вітчизняних (Базилевича В.Д., Барановського О.І., Воблого К.Г., Заруби О.Д., Клапківа М.С., Лутака М.Д., Осадця С.С., Фурмана В.М., Шумелди Я.) та зарубіжних (Єфімова С.Л., Журавльова Ю.Н., Зернова А.А., Зубця А.Н., Коломіна Є.В., Коньшина В.К., Манеса А., Орланюк-Малицької Л.А, Райхера В.К., Рейтмана Л.І., Серебровського В.І., Шахова С.Л., Юлдашева Р.Т.) дослідників. Ряд питань податкового регулювання ринку страхових послуг залишаються не вирішеними, недоведеними до рівня практичного використання, теоретичні засади і практика оподаткування суб’єктів страхової сфери потребують подальших досліджень та опрацювань.
Метою дипломної роботи є аналіз оподаткування діяльності страхових компаній, розробка теоретичних засад збільшення частки ВВП від грошових надходжень страхових компаній. Таким чином, головні завдання написання роботи є: з’ясувати теоретичні й практичні засади податкового регулювання ринку страхових послуг в Україні; розглянути, проаналізувати практику застосування альтернативного податку на страхові внески й його особливої ставки та визначити їх позитивні сторони й недоліки; розкрити особливості ринку страхових послуг як об’єкта оподаткування; дослідити особливості формування прибутку від страхових операцій у розрізі доходів, витрат страховиків з урахуванням специфіки страхового технологічного циклу; оцінити ефективність страхового захисту в країні; дослідити основні напрямки удосконалення оподаткування страхових сум, страхового відшкодування, що виплачується страхувальникам. Об’єктом дослідження є оподаткування діяльності страхових компаній. Предметом дослідження є функціонування й структура податкового регулювання у страхових організаціях.
При написанні дипломної роботи використовувалися законодавчі та нормативно-правові акти України, дані статистичної фінансової звітності, державних установ, а саме державної податкової адміністрації, міністерства фінансів України, державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг матеріали періодичного друку, підручники та інші джерела інформації.
Вам подходит эта работа?
Похожие работы
Другие работы автора
Налоги, налогообложение и налоговое планирование
Контрольная работа Контрольная
6 Фев 2012 в 13:39
418 +2
0 покупок
Финансовый менеджмент
Дипломная работа Дипломная
6 Фев 2012 в 13:02
451 +2
0 покупок
Финансовый менеджмент
Дипломная работа Дипломная
6 Фев 2012 в 12:58
427 +1
0 покупок
Экономика
Дипломная работа Дипломная
6 Фев 2012 в 12:51
358 +1
0 покупок
Финансовый менеджмент
Дипломная работа Дипломная
6 Фев 2012 в 12:48
454
0 покупок
Финансовый менеджмент
Дипломная работа Дипломная
6 Фев 2012 в 12:45
584 +1
0 покупок
Темы журнала
Показать ещё
Прямой эфир