Контрольная финансовый менеджмент

Раздел
Экономические дисциплины
Предмет
Просмотров
401
Покупок
0
Антиплагиат
Не указан
Размещена
12 Апр 2013 в 21:20
ВУЗ
Донгту
Курс
5 курс
Стоимость
300 ₽
Файлы работы   
1
Каждая работа проверяется на плагиат, на момент публикации уникальность составляет не менее 40% по системе проверки eTXT.
docx
Фин.мен
58.2 Кбайт 300 ₽
Описание
1. ПОЛІТИКА ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИКОВИХ КОШТІВ
ЗАДАЧА №1

На підставі вихідних даних, наведених у табл. Визначити рівень ефективності використання сукупного капіталу підприємства за два суміжних періоди. Використовуючи спосіб абсолютних різниць виявити вплив на зміну результуючого показника чинників першого порядку (рентабельності продажу і оборотності активів). Зробити висновки щодо потенційних можливостей збільшення дохідності сукупного капіталу підприємства.

Таблиця 3 – Вихідні дані
Варіант Загальний прибуток до оподаткування, тис. грн. Чистий дохід підприємства (виручка без ПДВ), тис. грн. Середньорічна вартість майна підприємства, тис. грн.
T0 T1 T0 T1 T0 T1
113 670 780 990 1025 12400 13450

ЗАДАЧА №2

Прийняти рішення щодо доцільності використання позикового капіталу на підприємстві за допомогою показника ефекту фінансового важеля, використовуючи вихідні данні задачі №1 і наведені в таблиці 2 додаткові показники. Визначити, як вплине розрахований ефект на зміну власного капіталу підприємства.

Таблиця 2 – Вихідні дані
ЗАДАЧА №3

Фінансовий менеджер розглядає питання про доцільність вкладення коштів 180500 грн. у інвестиційний проект, що може дати прибуток у перший рік 95600 грн., у другий 65500 грн., у третій – 52400 грн. При альтернативному вкладенні капіталу щорічний дохід складе 15 %. Чи варто вкладати кошти в цей проект?
ЗАДАЧА №4

Підприємству необхідно придбати обладнання, вартість якого в лізингопостачальника становить 115 тис. грн. із рівномірною розстрочкою платежу протягом 5 років. Як альтернативний варіант розглядається можливість придбання цього активу на заводі-виготовлювачі за ціною 90 тис. грн. В умовах нестачі власних інвестиційних ресурсів, покупку доведеться фінансувати за рахунок банківського кредиту, який можна одержати на цей же термін під 20 % річних. Ставка податку на прибуток – 25%. Яке рішення варто прийняти фінансовому менеджеру щодо вибору форми фінансування придбання цього активу?
ЗАДАЧА №5

Керівництво підприємства планує збільшити у плановому періоді виручку від реалізації продукції на 8 %, порівняно із виручкою, отриманою у звітному періоді 1025 тис. грн. Рівень постійних витрат на підприємстві дорівнює 20 %. Визначте суму прибутку, що буде відповідати новому рівню виручки традиційним способом та за допомогою операційного важелю Зробіть висновки щодо ступеня фондоозброєності цього виробництва.
Список литературы
Перелік використаної літератури:
1 .Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2001. –528с.
2. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник/ Под ред. Е.С. Стояновой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во «Перспектива», 2000. – 656с.
3. Ковалев В.В. Практикум по финансовому менеджменту. Конспект лекций с задачами. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 2003. – 288с.
4. Крайник О.П., Клепикова З.В. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. –Львів: Державний університет “Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ+” Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів). Київ: “Дакор”, 2000 – 260с.
5. Кукукина И.Г. Финансовый менеджмент: Учебн. пособие. – М.: Юристъ, 2000. –136с.
6. Финансовый менеджмент: Учебное пособие/ Под ред. проф. Е.И. Шохина. – М: ИД ФКБ-ПРЕСС, 2003. – 408с.
Другие работы автора
Контрольная работа Контрольная
12 Апр 2013 в 21:13
434
0 покупок
Контрольная работа Контрольная
12 Апр 2013 в 21:09
321
0 покупок
Контрольная работа Контрольная
12 Апр 2013 в 20:59
353
0 покупок
Контрольная работа Контрольная
12 Апр 2013 в 20:56
409
0 покупок
Курсовая работа Курсовая
12 Апр 2013 в 20:52
382
0 покупок
Контрольная работа Контрольная
12 Апр 2013 в 20:44
384
0 покупок
Курсовая работа Курсовая
12 Апр 2013 в 20:37
325
0 покупок
Темы форума
Показать ещё
Интересное в блоге
Показать ещё
Прямой эфир